Thesis

Едно време, доста одавна бях си инсталирал null версия на темата Thesis, просто да видя какви възможности има. От тогава